Politika privatnosti

“Politika privatnosti" (u daljem tekstu "Politika") sadrži pravila koja treba poštovati prilikom korišćenja sajta varvikas.com (u vlasništvu kompanije VARVIKAS, u daljem tekstu "Operator") u vezi sa korišćenjem ličnih podataka Korisnika, koji su prikupljeni od strane Operatora tokom korišćenja sajta, stranica Operatora na društvenim mrežama, kupovine proizvoda ili usluga koje pruža Operator, kao i tokom izvršenja ugovora zaključenih sa Korisnikom.

Korišćenje sajta podrazumeva bezuslovnu saglasnost Korisnika sa ovom Politikom i uslovima navedenim u njoj za obradu ličnih podataka i drugih informacija.

1.Opšte odredbe

1.1. Politika privatnosti je sastavljena u skladu sa zakonom Estonije "O zaštiti ličnih podataka" od 12. decembra 2018. godine, kao i drugim pravnim aktima koji regulišu zaštitu i obradu ličnih podataka, i primenjuje se na sve lične podatke koje Operator može dobiti od Korisnika.

1.2. Na ovu Politiku se primenjuje estonsko zakonodavstvo, uključujući i tumačenje njenih odredbi, postupke donošenja, sprovođenja, izmene i prestanka.

2.Lični podaci i druge informacije Korisnika koje obrađuje sajt

2.1. Prema "Politici Privatnosti", lični podaci i druge informacije se razumevaju kao:

2.1.1. podaci i informacije koje Korisnik samostalno dostavlja tokom registracije (kreiranja naloga) ili tokom korišćenja sajta, uključujući lične podatke Korisnika. Obavezne informacije koje pruža sajt posebno su označene. Ostale informacije Korisnik pruža po sopstvenom nahođenju;

2.1.2. podaci koji se automatski prenose sajtu tokom njegovog korišćenja putem softvera instaliranog na uređaju Korisnika, uključujući IP adresu, podatke o kolačićima, informacije o pregledaču Korisnika (ili drugim programima preko kojih se pristupa sajtu), kao i tehničke karakteristike opreme i softvera koji Korisnik koristi, datum i vreme pristupa sajtu, adrese traženih stranica i slično;

2.1.3. druge informacije o Korisniku koje se obrađuju u skladu sa zahtevima i uslovima korišćenja sajta.

2.2. Politika Privatnosti se primenjuje samo na informacije koje se obrađuju tokom korišćenja sajta. Sajt ne kontroliše niti preuzima odgovornost za obradu informacija od strane svih trećih lica na koje Korisnik može pristupiti putem linkova postavljenih na sajtu.

2.3. Web stranica ne proverava autentičnost ličnih podataka koje pruži Korisnik.

3. Svrhe obrade ličnih podataka i drugih informacija Korisnika

3.1. Sajt prikuplja i čuva samo one lične podatke i druge informacije koje su neophodne za pružanje usluga ili izvršenje ugovora sa Korisnikom, osim u slučajevima kada je obavezno čuvanje ličnih informacija za određeni period propisano zakonom.

3.2. Lični podaci i druge informacije Korisnika će se obrađivati od strane sajta u sledeće svrhe:

3.2.1. identifikacija Korisnika u okviru korišćenja sajta, usluga i zaključivanja/izvršenja ugovora sa Korisnikom;

3.2.2. pružanje personalizovanih usluga i drugih usluga Korisniku, prodaja robe i izvršenje ugovora;

3.2.3. slanje obaveštenja, zahteva i informacija u vezi sa korišćenjem sajta, izvršenjem ugovora i obradom zahteva i aplikacija od strane Korisnika;

3.2.4. poboljšanje kvaliteta sajta, njegova praktičnost za Korisnika, razvoj novih usluga;

3.2.5. ciljanje promotivnih materijala i reklama;

3.2.6. sprovođenje statističkih i drugih istraživanja na osnovu anonimiziranih podataka.

4.Uslovi za obradu i prenos ličnih podataka i drugih informacija Korisnika trećim licima

4.1. Lični podaci i druge informacije Korisnika će se čuvati u tajnosti, osim kada Korisnik dobrovoljno pruži informacije o sebi za javni pristup neograničenom broju lica.

4.2. Sajt ima pravo da prenese lične podatke Korisnika trećim licima samo u sledećim slučajevima.

4.3.1. Korisnik je pristao na takve radnje;

4.3.2. prenos je neophodan kako bi Korisnik koristio određenu uslugu ili izvršio određeni ugovor sa Korisnikom;

4.3.3. prenos je neophodan za rad i funkcionalnost sajta;

4.3.4. prenos je predviđen estonskim ili drugim primenjivim zakonodavstvom u skladu sa postupkom utvrđenim zakonom;

4.3.5. radi zaštite prava i zakonskih interesa Operatora ili trećih lica u slučajevima kada Korisnik krši Ugovor sa Korisnikom sajta, ovu Politiku ili izjave koje sadrže uslove i odredbe specifičnih usluga;

4.3.6. kada se obrada ličnih podataka i drugih informacija Korisnika vrši anonimizovano i transformisano u anonimizovane statističke podatke, koji se prenose trećoj strani radi istraživanja, rada ili pružanja usluga u ime sajta.

5.Promena i brisanje ličnih podataka i drugih informacija. Obavezno čuvanje podataka.

5.1. Korisnik može u bilo kom trenutku izmeniti (ažurirati, dodati) lične podatke i druge informacije koje je pružio ili deo istih, podnošenjem odgovarajućeg zahteva Operatoru.

5.2. Prava navedena u tački 5.1 ove Politike mogu biti ograničena prema zahtevima primenjivog zakona. Na primer, takva ograničenja mogu uključivati obavezu Operatora (sajta) da zadrži informacije koje je Korisnik izmenio ili obrisao u skladu sa zakonom i da takve informacije prenese državnom organu u skladu sa zakonskom procedurom.

6.Obrada ličnih informacija pomoću kolačića i brojača.

6.1. Kolačići koji se prenose sajtu na Korisnikov uređaj mogu se koristiti od strane sajta radi pružanja personalizovanih usluga, ciljanja reklama koje se prikazuju Korisniku, u statističke i istraživačke svrhe, kao i za poboljšanje sajta.

6.2. Korisnik je upoznat da hardver i softver koji se koristi za posete internet stranicama mogu imati funkciju zabrane transakcija sa kolačićima (za sve sajtove ili za određene sajtove) kao i brisanja prethodno primljenih kolačića.

6.3. Operator ima pravo da utvrdi da određene usluge mogu biti pružene samo uz dozvolu Korisnika za primanje i prihvatanje kolačića.

6.4. Struktura kolačića, njegov sadržaj i tehnički parametri definisani su od strane sajta i mogu se promeniti bez prethodne obaveštenosti Korisnika.

6.5. Brojači postavljeni od strane sajta mogu se koristiti za analizu kolačića Korisnika, prikupljanje i obradu statističkih informacija o korišćenju sajta, kao i za obezbeđivanje funkcionalnosti sajta uopšte ili njegovih pojedinačnih funkcija u particular. Tehnički parametri brojača su definisani od strane sajta i mogu se menjati bez prethodne obaveštenosti Korisnika.Obrada ličnih informacija pomoću kolačića i brojača.

7. Zaštita ličnih podataka i drugih informacija Korisnika.

7.1. Sajt će preduzeti neophodne i dovoljne organizacione i tehničke mere kako bi zaštitio lične podatke i druge informacije Korisnika od neovlašćenog ili slučajnog pristupa, uništavanja, izmene, blokiranja, kopiranja, kao i drugih nezakonitih radnji trećih lica.


8. Izmena sadašnje Politike privatnosti.

8.1. Operator ima pravo da uvede izmene u Politiku privatnosti. Nova verzija Politike stupa na snagu odmah po objavljivanju na sajtu, osim ako u tekstu nove Politike nije drugačije navedeno. Aktuelna verzija Politike je trajno dostupna na sajtu na http://varvikas.com/private_policy.

9. Kontaktni podaci Operatora.

9.1. Sve ponude, pitanja, upiti i drugi zahtevi u vezi sa Politikom privatnosti i korišćenjem ličnih podataka treba da se upute Operatoru na: e-mail: info@varvikas.com - poštanska adresa: Estonija, Harju maakond, Talin, Lasnamae linnaosa, Katusepapi tn 4/1, 11412.

9.2. Podaci o Operatoru

VARVIKAS

Adresa: Estonija, Harju maakond, Talin, Lasnamäe linnaosa, Katusepapi tn 4/1, 11412
Telefon: +372 610 42 69
Email: info@varvikas.com
Registarski broj: 14760743
PDV broj: EE102176285

Made on
Tilda